Projects

Standard

 1. TÜBİTAK-YDABÇAG-569, Doğu Anadolu Bölgesinin Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivitesinin Belirlenmesi.

 2. FÜNAF Projesi 631, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarının Geliştirilmesi, Altyapı Projesi.

 3. FÜBAP-894, Keban baraj gölü Uluova kesiminin doğal radyoaktivitesinin belirlenmesi, 2005.

 4. FÜBAP-631, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarının Geliştirilmesi, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarının Geliştirilmesi, 2002.

 5. FÜBAP-915, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) Palu çevresindeki radon gazı hareketlerinin izlenmesi, 2006.

 6. DPT- 2003K120440, Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, 2005.

 7. TÜBİTAK-104Y158, Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, 2005-2008.

 8. TÜRDEP-5057001, “Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -Ancak Tektonik Rejimleri Farklı-Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması”, 2005.

 9. FÜBAP-1404, Sivrice Fay Zonunda Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, 2006.

 10. TÜBİTAK & İTÜ, 2006, Keban Baraj Gölü Su ve Dip Sedimentlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Matematiksel Modellenmesi.

 11. FÜBAP-1812, 2009-2010, Radyoaktif Serpintinin Uzay-Zaman Modellenmesi.

 12. TÜBİTAK, (Yönetici, Director), 2013-2016, Modelling of the Relationship of Radon Gas (222Rn), Earthquake and Meteorological Parameters with Chaotic Time Series Analysis.

 13. TÜBİTAK, (Yönetici, Director), 2014-2017, Mathematical and Statistical Models for Determination of the Relationship Between Soil 222Rn Gas Taken from East Anatolia Fault Zone and Earthquakes.