Artıcles ın the Natural Referee Journals

Standard

 1. , Bilici, S., Kamışlıoğlu, M., Bilici, A., Külahcı, F., 2018, Forecasting of Ra(226), Th(232) and U(238) Concentrations using Artificial Neural Networks (ANNs), Cumhuriyet University Journal.

 2. , Kamislioglu, M., Külahci, F., 2018, An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) of Radioactivity Levels in Hazar Lake, Cumhuriyet University Journal.

 3. , Kamislioglu, M., Külahci, F., 2017, An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Model for Radioactivity Levels, Journal of Karabuk University Sciences.

 4. Sevim Bilici, Miraç Kamışlıoğlu, Ahmet Bilici, Fatih Külahcı, 2017, Forecasting of Ra(226), Th(232) and U(238) Concentrations using Artificial Neural Networks (ANNs), Journal of Karabuk University Sciences.

 5. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., Niksarlıoğlu, S., 2014, Toprak Radon (222Rn) Gazı Anomalilerinin ARIMA Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi.

 6. M. Doğru, H. M.Kumral, F. Külahcı, C.Canbazoğlu ve O.Baykara, Yabancı Marka Sigara Tütünlerinde Düşük Seviyeli Alfa Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 11(2), 101-104

 7. Doğru, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O, Hazar Gölü (Elazığ) Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13, 329-331, 2001.

 8. Doğru, M., Ballıkaya, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Külahcı, F., Radyolojik Uygulamalarda Saçılan X-Işınlarının Konuma Bağlı Doz Eşdeğeri, Süleyman Demirel Ünv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 7(3), 8-10, 2003

 9. M. Doğru, C. Canbazoğlu, M. Yalçın, O. Baykara ve F. Külahcı, Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularındaki Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 2, 96-99, 2003

 10. Canbazoğlu, C., Doğru, M., Yalçın, M., Baykara, O., Külahcı, F., Elazığ İli İçme ve Kullanım Sularındaki Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 12 (2), 125-133, 2000.

 11. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Baykara, O., “Fay Hattı Üzerindeki Doğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçelerinin Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi”, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13, 311-316 (2001).