Natıonal Conferences and Symposıums

Standard

 1. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., 2016, Topraktan Alınan Radon Gazı (222Rn) Ölçümlerinin Kaotik Korelasyon Boyutu Analizi, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası.

 2. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., Niksarlıoğlu, S., 2014, Toprak radon gazı anomalilerinin ARIMA analizi, Adım Fizik III Günleri, Isparta.

 3. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., Özkaynak, F., Özer, A.B., 2014, Nonlinear analysis and test of radon gas (222Rn) tıme series by using artificial neural networks, TFD-31, Bodrum.

 4. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., karaman, S., 2014, Radon gazının (222Rn) çevresel değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi, TFD-31, Bodrum.

 5. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., 2014, İstatistik analiz yöntemleriyle radon (222Rn) ölçümlerinin karakteristiğinin belirlenmesi, TFD-31, Bodrum.

 6. Niksarlıoğlu, S., Külahcı, F., Kamışlıoğlu, M., 2014, Doğu Anadolu Fay Sistemindeki (DAFS) Rn222 Değişiminin İstatistiksel Analizi, Adım Fizik III Günleri, Isparta.

 7. Karaman, S., Bilici, A., Külahcı, F., 2014, Fukushima Daichi nükleer reaktör kazasından sonra yayılan radyoaktif parçacıkların taşınımının modellenmesi, TFD-31, Bodrum.

 8. Karaman, S., Külahcı, F., 2014, Hazar gölü dip sedimentlerinde 137Cs ve 90Sr’nın uzaysal dağılımının modellenmesi, TFD-31, Bodrum.

 9. Karaman, S., Külahcı,F., Kamışlıoğlu, M., 2014, Modelling and prediction of 226Ra, 232Th and 238U with artificial neural networks, TFD-31, Bodrum.

 10. Niksarlıoğlu, S., Külahcı, F., Kamışlıoğlu, M., 2014, Spatial analysis of radon behaviour on the East Anatolian Fault System (EAFS), TFD-31, Bodrum.

 11. Çiçek, Ş., Külahcı, F., 2012, Modeling of 210Pb Transportation Characteristics in Keban Reservoir Bottom Sediments, 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 12. Karaman, S., Külahcı, F., 2012, 137Cs and 90Sr Transportation Modeling by PCSV at Hazar Lake Waters , 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 13. Niksarlıoğlu, S., Külahcı, F., 2012, Investigation of Relation between Radon and earthquake with Factor Analysis, 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 14. Kamışlıoğlu, M., Külahcı, F., 2012, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Modeling for Earthquake Prediction, 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 15. Bilici, A., Külahcı, F., 2012, A Risk Analysis Model for Fukushima Radioactive Fallout, 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 16. Yılmaz, M., Külahcı, F., 2012, Perturbed Bragg-Kleeman and Bethe Bloch, 19. İstatistiksel Fizik Günleri (28-30 Haziran 2012), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 17. Doğru, H. M.Kumral, F.Külahcı, C.Canbazoğlu,O.Baykara, Tütünde Düşük Seviyeli 210Pb Miktarının Belirlenmesi, TFD-18, Adana, 1999.

 18. “Doğu Anadolu Fay Sisteminde Radon Ölçüm Çalışmalarının Ön Bulguları: Sivrice, Elazığ”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı (ATAG-8), Elazığ, 2004.

 19. M.Doğru, C.Canbazoğlu, M.Yalçın, O.Baykara ve F.Külahcı, Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularında Toplam Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, VII. Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Kasım , 1999

 20. C.Canbazoğlu, M.Doğru, Y.Gürler, A.Temur, O.Baykara, F. Külahcı, Asidik ve Bazik Sulardaki Radyoaktivite Seviyelerinin pH İle Değişiminin İncelenmesi, TFD-19, Elazığ, 2000

 21. F.Külahcı, M.Doğru, O.Baykara, C.Canbazoğlu, S.Şahin, Hazar Gölü Sularının Elektriksel İletkenliğinin Doğal Radyoaktivitesi ile Karşılaştırılması, TFD-21, (özet), Isparta, 2002

 22. Baykara, O., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Diri Fay Hatlarındaki Yer altı Sularının Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, TFD-21, (özet), Isparta, 2002.

 23. Doğru, M, Baykara, O, Canbazoğlu, C, Külahcı, F, Gama Radyasyonu Detektasyonunda Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, (Tam Metin), Ankara, Ekim, 2001

 24. Baykara, O, Doğru, M, Canbazoğlu, C, Külahcı, F, Beta Radyasyonunun Algılanmasında Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Ekim , 2001

 25. Canbazoğlu, C, Şahin, S, Doğru, M, Baykara, O, Külahcı,F, Bazı Şifalı Bitkilerde Radyoaktivite Konsantrasyonları, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Ekim , 2001

 26. Külahcı, F., Canbazoğlu, C, Doğru, M., Baykara, O., Yerli ve Yabancı Üretim Tütündeki Radyoaktivitenin Açıklanmasında Faktör Analizin Uygulanması, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, Ekim , 2003

 27. Doğru, M., Baykara, O., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Si tabanlı fotodiyotların Nükleer algılayıcı olarak kullanılması, TFD-19, Elazığ, 2000.

 28. Doğru vd. ile birlikte, Doğu Anadolu Fay Sisteminin Sivrice (Elazığ) Kesiminide Radon Hareketliliği ile İlgili Bulgular, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İzmir.

 29. Niksarlıoğlu S., Külahcı F., Prediction of Radionuclide Amount in A Region With Cumulative Semivariogram (CSV), Sabancı Universty, 30 June-2 July 2011, Istanbul, Turkey, 2011.

 30. Niksarlioğlu S., Külahcı F., Prediction of Dose Rate in A Region With Cumulative Semivariogram (CSV), Mus Alparslan University, 12-14 October 2011, Mus, 2011.

 31. Niksarlioğlu S., Külahcı F., Spatio-Temporal Modeling of 134Cs Transportation Air, Mus Alparslan University, 12-14 October 2011, Mus, 2011.

 32. Bilici A., Külahcı F., “1→2→3→4→5→…→r→…→n Radyoaktif Bozunum Zincirinde r. Radyoaktif Çekirdek ve n. Kararlı Çekirdek Sayısı”, Fırat Üniversitesi Matematik Çalıştayı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2011.

 33. Bilici A., Külahcı F., “1→2→3→4→5→…→r→…→n Radyoaktif Bozunum Zincirinde Kararlı Çekirdek Sayısının Elde Edilmesi”, 6. Ulusal Fizik Öğrencileri Kongresi (UFOK6), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2010.